ดินเหนียวแบบนี้จะปลูกอะไรได้ครับ

ดินเหนียวแบบนี้จะปลูกอะไรได้ครับ https://stream.mux.com/ofHYoPGWxi51gvm008khjueqe9coRUQXkkd4bm1H02uVw.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/gdsdw20ys3.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=jmf01tOt9unvzJZL02LPL7CuHoyOvS1jW4uL0100X01NJH7c

ช่วงหน้าฝนน้ำน่าจะท่วมขังถ้าใช้ทำนาคงต้องปรับปรุงดินครับเพราะลอกหน้าดินออก ถ้าทำสวนแนะนำเป็นพืชอายุสั้นเช่นถั่วฝักยาว ถั่วลิสง ผักต่างๆจะให้ประโยชย์ทั้งปรับปรุงดินและไว้กินและขายครับ

2 Likes

ดินเหนียวต้องปรับปรุงดิน ใส่ปุ๋ยคอกเก่าหรือปุ๋ยหมักพรวนคลุกเคล้าก็นสามารถทำการปลูกพืชได้แล้ว ทั้งพืชอายุสั้น และอายุยาวได้แล้วแต่เราถนัดนะครับ

3 Likes

ขอบพระคุณครับ