ทุเรียนแรกปลูก ถึง2เดือนควรใส่ปุ๋ยแบบไหน

ทุเรียนแรกปลูก ถึง2เดือนควรใส่ปุ๋ยแบบไหน

2 Likes

ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ ส่วนปุ๋ยเคมีก็สูตรแนะนำ16-16-16

ยอดเดินหรือยังครับ ถ้าเริ่มแตกยอดใหม่แล้วก็ตามเพื่อนชาวสวนแนะนำด้านบนเลย