ใบมะกรุดไม่เขียวทำอย่างไงดี

ใบมะกรุดไม่เขียวทำอย่างไงดี

1 Like

เคยตัดแต่งกิ่งบ้างไหม แลให้ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี และมีการพรวนดินบ้างเปล่า ลองทบทวนนะครับ

แต่งกิ่งให้โปร่ง พรวนดินเป็นครั้งคราว ปุ๋ยกับน้ำจะได้ซึมเข้าไปได้