จะได้เงินยังไง

จะได้เงินยังไง

ขอคำถามเพิ่มเติมรายละเอียดใหม่ครับ