กำลังจะปลูกทุเรียน ควนใช้ปุ๋ยอะไรรองก้นหลุมดีค่ะ

กำลังจะปลูกทุเรียน ควนใช้ปุ๋ยอะไรรองก้นหลุมดีค่ะ

5 Likes

รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกได้เลยค่ะ

2 Likes

กันเชื้อราด้วยครับ

3 Likes

ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ผสมกับไตรโคเดอร์มาและรำข้าวครับ

2 Likes