ดินแบบนี้จะลอดไหมครับ

ดินแบบนี้จะลอดไหมครับ

3 Likes

ยังอยู่ในข่าย ความเป็นกรด -ด่าง5.5-6.5

รองก้นหลุมดีๆด้วยปุ๋ยคอก ปลูกแบบยกโคก ช่วยได้มากครับ