กล้วยน้ำว้ามีเมล็ดในผล เกิดจากสาเหตุอะไรครับ (แถวบ้านมีปลูกกล้วยตานี )

กล้วยน้ำว้ามีเมล็ดในผล เกิดจากสาเหตุอะไรครับ (แถวบ้านมีปลูกกล้วยตานี )

2 Likes

อาจจะเป็นที่พันธุ์มันหรือเปล่า

เดิมมันไม่มีนะครับ แต่สงสัยเรื่องระหว่างที่มีการผสมเกสร(แมลง) แล้วมีแปลงกล้วยตานี อยู่ใกล้ๆ จะเกี่ยวกันไหม
เคยอ่านอีกกรณีเรื่องรากลอย ก็เลยไม่แน่ใจ

เป็นไปได้ ถ้าหัวปลีบานพร้อมๆกัน จะเกิดการผสมเกสรข้ามกันได้