โรคแคงเกอร์ในมะนาวใชยาอะไรแก้ครับ

โรคแคงเกอร์ในมะนาวใชยาอะไรแก้ครับ

ตัดกิ่งที่เป็นโรคออก ทำความสะอาดแปลง จะได้ไม่เกิดการระบาด

1 Like

ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารกลุ่มคอปเปอร์ หรือ สารปฏิชีวนะบางชนิด เช่น คาซูกะมัยซิน ไฮโดรคลอไรด์

1 Like