ผักไม่โต ต้นจะเล็กๆ

ผักไม่โต ต้นจะเล็กๆ

1 Like

ปลูกอะไรคะ ต้องใส่ปุ๋ยให้ได้ธาตุอาหารครบ

1 Like

ผักอะไร ไม่โตอย่างไร มีรูปมาให้ดูป่าว ส่งมาเลย

อายุเกินเดือนแล้วค่ะ

มีหลายอย่าง แต่จะไม่โตเหมือนคนอื่น ต้นจะเล็กมากค่ะ

นึกแล้วต้องขอดูว่าคือผักไม่ปลูกเป็นการค้าหรือป่าว ผักสวนครัว ประเภทกินใบ
1.แสงไม่เต็มที่ ต้นก็ผอม เลื้อย สุขภาพไม่แข็งแรงฝึกออกแดด ให้ปุ๋ย ไนโตรเจนสูง เข่น 25-7-7
2.ค่อยๆพรวนดินเบาๆ อย่าให้กระทบกระเทือนต่อระบบราก

1 Like

ขอบคุณค่ะ