พริกเป็นใบแก้วรักษาอย่างไรครับ

พริกเป็นใบแก้วรักษาอย่างไรครับ

1 Like

เป็นแบบนี้ครับ

น่าจะเป็นเพราะเพลี้ยไฟ ลองใช้สำหรับการป้องกันกำจัดเพลี้ย เช่น คาร์บาริล หรือ แลมป์ดาไซฮาโลทริน