อาการเปลือกแตกยางไหลต้องรักษายังไงดีค่ะ

อาการเปลือกแตกยางไหลต้องรักษายังไงดีค่ะ

1 Like

โรคเปลือกแตกยางไหล

สาเหตุ เกืดจากมะม่วงได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งและมีเชื้อรา Botryodiplodia sp. เข้าทำลายซ้ำเติม

แนวทางการจัดการ
๑, อย่าปล่อยให้ต้นมะม่วงอ่อนแอ โดยเฉพาะในช่วงแล้งจัด ควรมีการให้น้ำที่เพียงพอ และมีการคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้น
๒. เมื่อพบอาการโรค ควรตัดกิ่งบริเวณที่เป็นโรคออก
๓.ถ้าเกิดโรคที่บริเวณโคนต้น หรือกิ่งใหญ่ๆ ถากเปลือกบริเวณที่แสดงอาการยางไหลออกให้หมด
๔. บริเวณรอยตัด หรือ บริเวณที่ถากแผลออกแล้ว ทารอยตัดและแผลด้วย ด้วยปูนแดง หรือ สารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มคอปเปอร์ แล้วรีบให้น้ำให้เพียงพอ ถ้าเป็นได้ให้ใส่ปุ๋ยคอกให้รอบโคนต้น
๕.เมื่อมะม่วงเริ่มแตกใบอ่อนพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช และ แมลง เพื่อรักษาใบอ่อนให้เจริญเติบโต สร้างอาหารมาเลี้ยงต้นให้แข็งแรงต่อไป
๖. สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น . สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มมรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นสลับหรือผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น

1 Like