เมล็ดปอเทืองหาหรือขอได้จากหน่วยงานไหนครับ ผมอยู่หลังสวน ชุมพรครับ

เมล็ดปอเทืองหาหรือขอได้จากหน่วยงานไหนครับ ผมอยู่หลังสวน ชุมพรครับ

1 Like

ปกติขอที่พัฒนาที่ดินได้ครับ อยู่แถวหลังสวน ถนนเส้นที่จะไปพ๊ะโต๊ะ ลองโทรถามก่อนก็ดีครับเผื่อเมล็ดพันธุ์หมด

1 Like

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน

1 Like