หนอนกัดกินข้าว โพดกำจัดอย่าใร

หนอนกัดกินข้าว
โพดกำจัดอย่าใร

7 Likes

พ่นอิมาเมกตินทางใบครับ

2 Likes

เจอกลุ่มไข่เอาไปทำลายอย่าให้เหลือ

1 Like

เชื้อบีทีก็โอเค ถ้ายาก็คาโบซันแฟน

1 Like

ขอเอาไปบอกต่อนะครับ

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด สามารถใช้สารได้หลายกลุ่มอย่าใช้อีมาเมกตินอย่างเดียว เพราะหนอนจะปรับตัวดื้อยาเร็วมาก สารที่ใช้ได้มีกลุ่ม 1 โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส ไตรคลอร์ฟอน อะซีเฟต กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3 แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน กลุ่ม 5สไปเนโทแรมกลุ่ม 6 อีมาเมกติน กลุ่ม 13 คลอร์ฟีนาเพอร์ กลุ่ม 14 คาร์แทป กลุ่ม 15 ลูเฟนนูรอน โนวาลูรอน กลุ่ม 22 อินดอกซาคาร์บ กลุ่ม 28 คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์

1 Like

นอกจากนี้ยังมีสารผสมสำเร็จรูป เช่น กลุ่ม 28+6 คลอแรนทรานิลิโพรล+อะบาเมกติน 4.5+1.8%SC กลุ่ม 1+15 โพรฟีโนฟอส +ลูเฟนนูรอน 50+5%EC กลุ่ม 4+28 ไทอะมีทอกแซม+คลอแรนทรานิลิโพรล 20+20%WG ไทอะโคลพริด+ฟลูเบนไดเอไมด์ 24+24%SC ควรใช้สารกลุ่มเดิมซ้ำได้ไม่เกิน 1เดือน เพื่อป้องกันหนอนดื้อยา

1 Like