ต้นข้าวเกิดโรคใบไหม้จะใช้ยาอะไรพ่นครับ

ต้นข้าวเกิดโรคใบไหม้จะใช้ยาอะไรพ่นครับ

6 Likes

อันนี้ตามที่ดร.อรรถวิชช์ วัชรพงศ์ชัย แนะนำนะ

ถ้ามีจำนวนเปอร์เซ็นต์ไม่มาก ไม่ถึง 5% อยากให้เฝ้าระวัง และ งดใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจำนวนมากครับ แต่ถ้าเกิน 5% แนะนำให้ฉีดพ่นยาครับ

ยังไงลองดูก่อนคับ

ผมใช้ ไคโตซาน+ยากำจัดเชื้อรา ที่ผมใช้จะเป็นของเคลียร์ส่วนไคโตซานมีขายทั่วไปครับ ผสมไคโตซานน้ำก่อนแล้วตามด้วยเคลีย์ ฉีดพ่นให้ทั่วนา ตัวนี้เห็นบอกว่าไม่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เราก็น่าจะปลอดภัยด้วย ตอนนี้ข้าวดีขึ้นเยอะแล้ว

แนวทางการจัดการ โรคไหม้ของข้าว ที่ถามมาคงต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งคงต้องปฏิบัติตามข้อ ๓ และ ๕ ส่วนแนวทางอื่นๆ สำหรับไว้เตรีมการในการปลูกต่อไป

๑.ใช้พันธุ์ต้านทาน กข ๑ กข ๙ กข ๑๑ กข ๒๑ สพ๑ และ คลองหลวง หรือติดต่อ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ เพราะมีการพัฒนาพันธุ์ ใหม่ๆออกมาเป็นระยะ
๒.หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม ๑๕-๒๐ กก.ต่อไร่
๓.ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป ถ้าใช้ถึง ๓๐ กก.ต่อไร่ โรคไหม้จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว
๔.คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา กลุ่มรหัส 1 ( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตรานาโซล) เป็นต้น )
๕.ในแหล่งที่เคยมีโรคระบาด ควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 1 ( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่ทรหัส 6 (ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 16.1 (ไตรไซคาโซล) เป็นต้น

3 Likes