ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต้องทำอย่างไรบ้าง ข้าราชการขึ้นได้มั้ยหรือ ในครอบครัวมีคนเป็นข้าราชการ สามารถขึ้นทะเบียนได้มั้ยครับ

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต้องทำอย่างไรบ้าง ข้าราชการขึ้นได้มั้ยหรือ ในครอบครัวมีคนเป็นข้าราชการ สามารถขึ้นทะเบียนได้มั้ยครับ

3 Likes

ลองติดต่อสอบถาม สำนังานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด ที่ใกล้บ้านท่าน