ช่วยแนะนำหน่อยครับ จะจัดการบริหารในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศษฐกิจพอเพียง

ช่วยแนะนำหน่อยครับ จะจัดการบริหารในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศษฐกิจพอเพียง

2 Likes

ถ้าตามหลักพ่อหลวงก็แบ่ง พื้นที่ ออกเป็น 4 ส่วน ตาม อัตราส่วน 30:30:30:10 เลยคับ