อยากปลูกพืชอื่น ในสวนทุเรียน ควรปลูกอะไรดีคะที่ไม่กระทบกับระบบรากทุเรียน

อยากปลูกพืชอื่น ในสวนทุเรียน ควรปลูกอะไรดีคะที่ไม่กระทบกับระบบรากทุเรียน

3 Likes

ผมไม่กล้าเลยกลัวรา

ทุเรียนกี่ปีครับ ถ้าทุเรียนเล็ก ผมปลูกกล้วย

ผมทุเรียนล้วนทั้งสวน

รอผู้รู้ครับ

ผมปลูกกาแฟแซมครับ