ที่ดินที่เป็นคอกวัวเก่ามานาน ปลูกต้นไม้ไม่ค่อยรอด แก้ยังไงดีครับ

ที่ดินที่เป็นคอกวัวเก่ามานาน ปลูกต้นไม้ไม่ค่อยรอด แก้ยังไงดีครับ

1 Like

ดินบริเวณนี้แน่นจับปึก สภาพน่าเป็นดินกรด ควรเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ เพื่อทำการไถรเบิดดาน และพรวนพร้อมใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์แล้วตากดินให้ดินแห้งแตก แล้วค่อยคิดปลูกพืชต่อไป

1 Like

ขอบคุณครับ