ไส่ปุ๋ยอะไรลูกดก

ไส่ปุ๋ยอะไรลูกดก

1 Like

ปลูกอะไรคะ เพื่อนๆจะได้ช่วยแนะนำได้ถูก

ก่อนลูกจะดกดอกต้องดีก่อนนะ ถ้าเป็นไม้ผลต้องตัดแต่งบำรุงต้นให้สมบูรณ์ ดอกออกดีแล้วลูกจะดกตามมา