วิธีการบริหารจัดการน้ำให้มีใช้ตลอดปีพื้นที่ จ.อุดรธานี

วิธีการบริหารจัดการน้ำให้มีใช้ตลอดปีพื้นที่ จ.อุดรธานี

3 Likes

แบ่งปลูกพืชใช้น้ำน้อย พวกไม้ผลจะใช้น้ำเยอะอาจจะทำให้น้ำไม่พอ

ถ้าขุดสระน้ำไว้ใช้เองได้จะดีมากครับ ปริมาณน้ำที่ต้องสำรองคำนวณได้จากพืชที่เราปลูก ดูว่าต้องใช้น้ำเท่าไหร่ต่อต้นแล้วคูณจำนวณต้น