ปลูกผักหวานป่าพันธุ์สีเหลืงทองทำอย่างไรจะให้โตเร็ว

ปลูกผักหวานป่าพันธุ์สีเหลืงทองทำอย่างไรจะให้โตเร็ว

7 Likes

ใส่ขี้วัวปีละสองครั้ง ห่างกันหกเดือนค่ะ

1 Like

ดูเหมือนร่มเงาจะเยอะไปนะครับ ผักหวานป่าชอบร่มเงาแบบสภาพในป่าเต็งรังแต่ถ้าร่มมากไปต้นจะยืดและโตช้า