ทุเรียนปลูกใหม่ ฉีดบำรุงทางใบ เช่น ปุ๋ยน้ำ อาหารเสริมฮอโมนต่างๆ ได้ในต่อเมื่อมีอายุกี่เดือนครับ

ทุเรียนปลูกใหม่ ฉีดบำรุงทางใบ เช่น ปุ๋ยน้ำ อาหารเสริมฮอโมนต่างๆ ได้ในต่อเมื่อมีอายุกี่เดือนครับ

คงไม่อะไรกำหนด ฮอร์โมน อาหารเสริม เข้าทางปากใบ แต่ต้องทุเรียนใบแผ่ตั้ง ไม่เหี่ยวสลด ใบลู่ลงก็ใช้ได้ อาหารจะได้เข้างทางใบ ต้องให้ในช่วงอุณหภูมิเย็นแดดอ่อน ซึ่งเป็นช่วงที่ปากใบเปิดพร้อมดูดซับสารอาหารเข้าไป