ยาฆ่าเพลี้ยถั่วฝักยาวมีย่าอะไรบ้าง

ยาฆ่าเพลี้ยถั่วฝักยาวมีย่าอะไรบ้าง

1 Like

เพลี้ยอะไรคะ พอจะมีรูปให้ดูมั้ย

เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย แมลงหวี่ขาว เป็นตัวไหนครับ

ถั่วมีสีเหลือทั้งต้น ฝักก้สีเหลือเป็นโรคอะไร รักษาอย่างไรครับมือใหม่

ถ้าเพลี้ยตัวดำๆ อ.สุเทพเคยแนะนำตามนี้ครับ

เพลี้ยตัวดำๆที่มาเกาะถั่วฝักยาวสันนิษฐานว่าเป็นเพลี้ยอ่อน สารเคมีที่มีประสิทธิภาพแบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์ ได้แก่

กลุ่ม 1 เช่น พิริมิฟอส50%EC หรือไดอะซินอน 60%EC มาลาไทออน 83%EC(ชนิดใดชนิดหนึ่ง) อัตรา 30-40 ซีซี
กลุ่ม 2 ฟิโพรนิล 5%SC อัตรา 20-30 ซีซี หรือ อีทิโพรล 10%SC อัตรา 40-50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
กลุ่ม 3 แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5%EC แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5%CS เดลทาเมทริน 3%EC เบตาไซฟลูทริน 2.5%EC เบตาไซเพอร์เมทริน 4.5%ME อีโทเฟนพร็อก 20%EC ไบเฟนทริน 2.5%EC ใช้อัตรา 20-30ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (สารกลุ่มไพรีทรอยด์) ไม่ควรพ่นติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง เนื่องจากอาจเกิดการระบาดเพิ่มของแมลงศัตรูชนิดอื่นรวมทั้งไรแดง
กลุ่ม 4 กลุ่ม 4 อิมิดาโคลพริด 10%SLอัตรา 20-30 ซีซี อิมิดาโคลพริด 70%WG อัตรา 5 -10 กรัม ไทอะมีทอกแซม 25%WG อัตรา 5 -10 กรัม อะซีทามิพริด 20%SP อัตรา 10 -15 กรัม โคลไทอะนิดิน 16%SG อัตรา 10 -15 กรัม ไดโนทีฟูแรน 10%WP อัตรา 20 -30 กรัม ไดโนทีฟูแรน 20%SG อัตรา 10 -15 กรัม ซัลฟอกซาฟลอร์ 50%WGอัตรา 10 -15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
กลุ่ม 6 อะบาเมกติน 1.8%EC อัตรา 30-40 ซีซี อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92%EC อัตรา 20 ซีซี อีมาเมกตินเบนโซเอต 5%WG อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
กลุ่ม 9 ไพมีโทรซีน 50%WG อัตรา 15-20 กรัม
กลุ่ม 13 คลอร์ฟีนาเพอร์ 10%SC อัตรา 20ซีซี
กลุ่ม 14 คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 50%SP อัตรา 30 กรัม
กลุ่ม 15 คลอร์ฟลูอาซูรอน 5%EC อัตรา 20 ซีซี ไดฟลูเบนซูรอน 25%WP อัตรา 20-30 กรัม โนวาลูรอน 10%EC อัตรา 10-20ซีซี ลูเฟนนูรอน 5%EC อัตรา 10-20ซีซี (ยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน)
กลุ่ม 16 บูโพรเฟซีน 25%WP อัตรา 20-30 กรัม หรือ 40%SCอัตรา 15-20 ซีซี(ยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน)
กลุ่ม 23 สไปโรเตตระแมต 24%SC อัตรา 10-15 ซีซี
กลุ่ม 28 ไซแอนทรานิลิโพรล 10%OD อัตรา 30-40ซีซี ไซแอนทรานิลิโพรล 20%SG อัตรา 15-20 กรัม
กลุ่ม 29 ฟลอนิคามิด 50%WG อัตรา 15-20 กรัม
กลุ่มอื่นๆ ไวท์ออยล์ 67%EC ปิโตรเลียมออยล์ 83.9%EC ถ้าใช้สลับกับสารเคมีทั่วไปใช้อัตรา 50-100ซีซี กรณีใช้แทนสารจับใบใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพสารเคมีอัตรา 30-50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
หมายเหตุ เนื่องจากถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ทะยอยเก็บเกี่ยว ดังนั้นเพื่อลดสารที่จะตกค้างให้เก็บเกี่ยวให้เสร็จในตอนเช้า และพ่นสารในตอนเย็น หลังจากนั้นควรทิ้งช่วงไว้อย่างน้อย 7 วัน ค่อยเก็บเกี่ยว แล้วพ่นสารอีกครั้งถ้ายังพบการระบาด