ปลูกกาแฟในสวนยางพาราใช้ปุ๋ยอะไรคร

ปลูกกาแฟในสวนยางพาราใช้ปุ๋ยอะไรคร

1 Like

การให้ปุ๋ยกาแฟมีแนวทางดังนี้
1.กาแฟเล็ก อายุ 1-3 ปี ให้ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 10-10-10หรือ 12-12-12-หรือ 15-15-15อัตรา 150-350 กรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 3 ครั้ง
2.กาแฟใหญ่ให้ผลแล้วอายุ 4ปี ขึ้นไป เน้นคุณภาพผล เมล็ดกาแฟ ควรให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 750-900 กรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 3 ครั้ง
3.ช่วงหลังการตัดแต่งกิ่งทำสาวใหม่ควรฟื้นฟูต้นด้วยสูตรเสมอ 15-15-15 และ ช่วงการออกดอก อาจใช้ 8-24-24 ช่วงติดผลถึงผลแก่ ก็ใช้ 13-13-21 เหมือนเดิม

1 Like