ควรทำอย่างไร ให้ข้าวได้ผลผลิตสูงที่สุด

ควรทำอย่างไร ให้ข้าวได้ผลผลิตสูงที่สุด

1 Like

ปลูกจังหวัดไหนเอ่ย ดินเป็นแบบไหนคะ