สอบถามครับจากรูปเป็นเส้นใยไตรเคอร์เดอร์มาหรือเป็นแค่ตระไคร่น้ำ ขอบคุณครับ

สอบถามครับจากรูปเป็นเส้นใยไตรเคอร์เดอร์มาหรือเป็นแค่ตระไคร่น้ำ ขอบคุณครับ

2 Likes

น่าจะรานะ

ของผมก็เป็นครับ แต่ของผมมีตระไคร่น้ำมากกว่า

เส้นใยที่เห็นเป็นเส้นใย ของเชื้อรา

แต่จะเป็นไตรโคเดอร์ม่าหรือไม่ไม่แน่ใจ เพราะเส้นใยสีเขียวเทาๆ อาจจะเป็นเส้นใยของเชื้อราอื่นได้อีก เช่น Penicillium
หรืออาจจะเป็นไตรโคเดอร์ม่าที่ยังอายุน้อยอยู่
แต่ถ้าได้ใส่เชื้อไตรโคเดอร์ม่าลงไปแล้ว ก็น่าจะใช่
ได้แนบรูปเส้นใย เชื้อราไตรโคเดอร์ม่ามาใหเ้ดูเปรียบเทียบ

ไตรโคเดอร์ม่า

3 Likes

ขอบพระคุณครับ