ปลูกพืชผักหน้าฝนต้นงอกแล้วโดนฝนตกใส่ต้นผักยุบตาย

ปลูกพืชผักหน้าฝนต้นงอกแล้วโดนฝนตกใส่ต้นผักยุบตาย

อาจจะปลูกผักไม่ชอบน้ำเยอะ ไม่ชอบฝนหรือเปล่า

ทำโรงเรือนช่วยได้มั้ย ต้นงอกใหม่ๆยังเล็กมากเจอฝนเม็ดใหญ่ๆเข้าไปคงโตยากครับ