ตอนนี้อ้อยสูงแค่หัวเข่าจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนให้มันใหญ่ยาวเร็วคับช่วยแนะนำหน่อยคับ

ตอนนี้อ้อยสูงแค่หัวเข่าจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนให้มันใหญ่ยาวเร็วคับช่วยแนะนำหน่อยคับ

1 Like

ปกติทั่วไปเห็นเขาใส่ 21-0-0 กันค่ะ

1 Like

เป็นอ้อยปลูกใหม่หรืออ้อยตอครับ ปลูกไปแล้วกี่วัน ความสูงมันต่างกัน

1 Like

อ้อยตอคับแต่ก็เขียวอยู่น่ะคับแต่ไม่สูงสักที

เป็นปุ๋ยเร่งต้นหรือป่าวคับ

ถ้าอ้อยตอระยะแตกกอแนะนำ 21-7-14 ไร่ละกระสอบครับ