ทำอย่างไรหน้าฝนปลูกผักไม่ให้ผักตาย

ทำอย่างไรหน้าฝนปลูกผักไม่ให้ผักตาย

ปลูกผักอะไร ผักบางชนิดก็ชอบฤดูฝนนะ