ขอวิธีเพาะเมล็ดข้าวโพดเพียวไวร์หน่อยครับ กำลังจะทดลองปลูก

ขอวิธีเพาะเมล็ดข้าวโพดเพียวไวร์หน่อยครับ กำลังจะทดลองปลูก

ที่เคยหาอ่านมา ใช้ดินผสมพร้อมปลูกได้ค่ะ หรือผสมดินเอง ใช้หน้าดิน+ขุยมะพร้าว+ปุ๋ยคอกเก่า อัตราส่วน 4:1:1