อยากทราบว่าหนอนกระทู้หอมใช้ยาอะไรกำจัดได้ครับ

อยากทราบว่าหนอนกระทู้หอมใช้ยาอะไรกำจัดได้ครับ

4 Likes

หนอนกระทู้หอมเป็นหนอนที่ดื้อยา สารที่พอใช้ได้มีกลุ่ม 6อีมาเมกติน กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์ กลุ่ม22อินดอกซาคาร์บ กลุ่ม28คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์ สารผสมกลุ่ม 28+6คลอแรนทรานิลิโพรล+อะบาเมกติน

1 Like

ผมเคยใช้ยาพวกนี้แล้วส่วนมากมันก็ได้ผลนะครับแต่หยุดไม่อยู่ครับพยายามแล้วครับถ้าเป็นไวรัสN P V
ล่ะครับจะได้ผลหรือไม่ครับขอคำแนะนำหน่อยครับขอบคุณครับ

มันดื้อยาหรือเปล่า อาจจะใช้ไม่นานแล้วต้องเปลี่ยนเวียนกันบ่อย ๆ

1 Like

ไวรัส NPV ต้องผลิตมาเฉพาะเจาะจงกับหนอนกระทู้หอมเท่านั้น มีหน่วยงานที่ผลิตคือกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ราคาลิตรละประมาณ 2พันบาท สามารถใช้จัดการหนอนดื้อยาได้ แต่ต้องโทรสั่งจองล่วงหน้าเนื่องจากเก็บไว้ได้ไม่นาน สนใจโทร 02 579 5583; 02 578 7542

2 Likes

การใช้สารเคมีกับหนอนกระทู้หอม ควรใข้สารเคมี 3-4กลุ่ม สลับกลุ่มหมุนเวียนใช้กลุ่มเดิมซ้ำได้ 3-4ครั้ง แต่ไม่เกิน 30วัน ต้องเปลี่ยนกลุ่มสารจะจัดการหนอนดื้อยาได้ดีขึ้น

2 Likes