กำลังจะเริ่มเตรียมที่ทำแบบผสมผสารคับแต่ยังไม่ค่อยมีความรุ้มากนักเลยต้องศึกษาก่อน

กำลังจะเริ่มเตรียมที่ทำแบบผสมผสารคับแต่ยังไม่ค่อยมีความรุ้มากนักเลยต้องศึกษาก่อน

3 Likes

คำถามคนถามยังไม่บอกว่าจะทำไม้ผล หรือผัก เลย
สมมุติ ว่าจะทำไม้ผล ต้องคำนึง
1 ตลาด (ความต้องการตลาด/ราคา)
2ชนิดไม้ผลทำนอกฤดู/ก่อนฤดูได้ หรือออกดอกก่อหลังต่างเวลากัน
3.เวลาวการผลิต เวลาเก็บเกี่ยวไม่ซ้อนทับกับ

ตัวอย่างผลิตแบบผสมผสานตามฤดูกาลปกติ
ก) มะยงชิด ทุเรียน ส้มโอ
ข) มะม่วง ทุเรียน ส้มโอ
-ตัวอย่างผลิตแบบผสมผสานนอกฤดู
ก)ทุเรียน มังคุด มะม่วง
ข) มะม่วง ทุเรียน ส้มโอ
การเตรียมที่
1…มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
3.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใสปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
4 ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง 50 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3-4 เมตร หรือยกโคกสูง 50 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3-4 เมตร กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 8X8, 10X10,12X12เมตร
5.การปลูกในหลุม บนเนินหลังเต่า หรือบนโคกที่เตรียมไว้

เป็นกำลังใจให้ครับ ตัวไหนใช้สารธรรมชาติแทนได้ก็ดี ถ้าต้องใช้สารเคมีจริงๆก็ใช้เท่าที่จำเป็น ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปครับ

จัดสรรพื้นที่ปลูกพืชหลายชนิดนะคะ เน้นพืชผักสวนครัวที่ในบ้านใช้ทำอาหารบ่อยๆ ที่เหลือดูว่าตลาดรับซื้ออะไรก็ปลูกตามนั้น