ผมปลูกแตงกวาแล้วว่าจะตัดต้นออก แล้วจะปลูกถั่วฝักยาวในหลุมแตงกวาโดยที่จะไม่เอาผ้าคลุมดินออก อยากถามว่าจะดีไหมครับและอ

ผมปลูกแตงกวาแล้วว่าจะตัดต้นออก แล้วจะปลูกถั่ว
ฝักยาวในหลุมแตงกวา
โดยที่จะไม่เอาผ้าคลุมดิน
ออก อยากถามว่าจะดีไหมครับ
และอยากให้แนะนำเรื่อง
การใช้ยาเกี่ยวกับเชื้อรา
ด้วยครับ
เอาทั้งยาเคมี และ
ชีวภัณฑ็ด้วยครับ
GAP ครับ

2 Likes

ใช้น้ำปูนใสผสมน้ำฉีดพ้นครับห้าวันฉีดครั้ง

2 Likes

ไม่ควรปลูกซำ้ที่เดิมค่ะ ย้ายหลุมดีกว่า

2 Likes

อยากให้เปิดผ้าคลุมดินออก พลิกดินผึ่งแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินก่อนปลูกใหม่ครับ

2 Likes

ผมว่ามีความเห้นของคุณ ชีวิตบ้านนา ,นิตยา และ ไนเส็ง
1.เอาพลาสติกที่คุมออก วัดความเป็นกรด ด่าง ใส่ปูนมาร์ล หรือปูนขาวและส่ปุ๋ยคอก 1-1.5 ตัน/ไร่
2.ทำการพรวนดินแล้วตากดิน 7-15 วัน
3. คลุมพลาสติกเจาะรู
4.หยอดเมล็ดถั่วฝักยาวมีคลุกเมล็ดสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลง

1 Like