ถ้าหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ควรปลูกพืชอะไรคับเพื่อให้บำรุงดิน(นาปี) ขอบคุณคับ

ถ้าหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ควรปลูกพืชอะไรคับเพื่อให้บำรุงดิน(นาปี) ขอบคุณคับ

3 Likes

ปอเทืองหรือพืชกระกูลถั่วครับ

3 Likes

ถั่วลิสงหลังนา หรือพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ฯ

1 Like

แนะนำปอเทืองอีกเสียง ปลูกแล้วไถกลบช่วงที่ออกดอกบานทั้งแปลงนะ ได้เป็นปุ๋ยคืนกลับลงดินและช่วยไม่ให้หญ้าขึ้นรกนาด้วย

1 Like

ถ้าเน้นบำรุงดิน และไม่เน้นผลผลิต ผมขอแนะนำปอเทืองครับ เป็นปุ๋ยพืชสด ช่วยเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินได้เป็นอย่างดีเลยครับผม

3 Likes