ถ้าสวนยางพาราปลูกแซมทุเรียนได้มั้ยครับ?

ถ้าสวนยางพาราปลูกแซมทุเรียนได้มั้ยครับ???

3 Likes

ไม่ควรเลย เพราะทั้ง ยางพารา และทุเรียน เป็นพืชที่อ่อนแอ ต่อโรครากเน่า โคนเน่าทั้งคู่

จะดีเหรอคะ มันจะเกะกะเวลาลากสายฉีดยาทุเรียนนะ ปุ๋ยยางกับทุเรียนก็คนละสูตรกันด้วยค่ะ

เวลาทำงานต่างกันเยอะ เช้ามืดกรีดยาง รดน้ำทุเรียนกลางคืน จะไม่มีเวลาพักผ่อนเอานะครับ

ยางพาราอาจะบังแสงทุเรียนนะ