ต้องการ. แหล่งนำ้ คะ่

ต้องการ. แหล่งนำ้ คะ่

1 Like

ขุดสระในที่ของเราเอง สัก1–2 งาน ลึก ประมาณ3 เมตร

ลองติดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลใกล้บ้านดูครับ เค้ามีเจาะบ่อบาดาลหรือในบางปีมีงบประมาณขุดสระให้