ข้าวโพดดีครับ..พันธุ์9950...ต้นโตลำใหญ่ลากเยอะ..ครับ

ข้าวโพดดีครับ…พันธุ์9950…ต้นโตลำใหญ่ลากเยอะ…ครับ

20 Likes

ใช้เมล็ดกี่กิโล/ไร่ครับ

1 Like

อยากให้ข้าวโพดฝักใหญ่ต้องทำยังไงครับ

1 Like

3ไร่ต่อ10กี่โลครับ

1 Like

ลดน้ำใส่ปุ๋ยตามมาตรฐาน25กี่โลต่อไร่ครับ

9950…พันธุ์อะไรครับ

1 Like

ตามๆครับพี่ อยากทราบด้วยคนครับ

ติดฝักมากจนน่ากลัวเลยครับ (กลัวเมล็ดไม่สมบูรณ์)