แก้วมังกรเกิดโรคทำอย่างไรดีค่ะ

แก้วมังกรเกิดโรคทำอย่างไรดีค่ะ

โรคอะไรค่ะ ที่ส่วนไหนของพืช
ถ่ายรูปมาดูก็ดีค่ะ