ควรปลูกมะเขือเทศในพ.ทอย่างไรเพื่อให้ผลผลิตดี

ควรปลูกมะเขือเทศในพ.ทอย่างไรเพื่อให้ผลผลิตดี

  1. ดินร่วน หรือร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
  2. ความเป็นกรดด่าง 5.5-6.5 มีอินทรีย์วัตถุสูง
    3.ไม่สารตกค้างของโลหะหนัก
    4.มีแหล่งน้ำใหกับมะเขือเทศตลอดการผลิต
1 Like

ปลูกที่มีน้ำให้สม่ำเสมอ