ข้าวโพดหวานออก 3 ฝัก ควรทำอย่างไรดีค่ะ

ข้าวโพดหวานออก 3 ฝัก ควรทำอย่างไรดีค่ะ

2 Likes

ถ้าดินอุดมสมบูรณ์ก็ปล่อยไว้ทั้งสามฝัก มีโอกาสติดเมล็ดและขนาดฝักพอรับได้ทั้งสามฝัก แต่ถ้าต้องการฝักใหญ่ยักษ์หรือต้นไม่สมบูรณ์นัก ก็หักฝักล่างสุดทิ้งไปเพื่อลดภาระต้นแม่

4 Likes

ขอบคุณคุณ Teerasak ค่ะ ขอติดตามนะคะ เห็นมาตอบหลายคำถามและเป็นคำตอบที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลย

1 Like

การไว้3 ฝักถ้าอาหารไม่พอ ฝักเล็กหรือฟันหรอ ควรไว้1-2 ฝักดูความสมูรณ์ต้นเป็นหลัก ส่วนใหญ่จจะฝักล่างออก บำรุงปุ๋ย 46-0-0 เพิ่มเติม พรวนใส่ข้างแถว

2 Likes

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ