อินถผาลัมมีกี่พันธุ์

อินถผาลัมมีกี่พันธุ์

เยอะมากๆ เช่น เม็ดจูน เน็คเลทนัวร์ บาร์ฮีฯ
เม็ดจูน ในไทยทานสดคือ เน็คเลทนัวร์ บาร์ฮีฯ


เน็คเลทนัวร์

บาร์ฮี

พันธุ์บาฮี เห็นปลูกกันเยอะเลย