ช่วงข้าวโพดออกดอกหัว เราสามารถฉีดพวกฮอร์โมนได้ไหม และช่วงระยะไหนที่ห้ามฉีด

ช่วงข้าวโพดออกดอกหัว เราสามารถฉีดพวกฮอร์โมนได้ไหม และช่วงระยะไหนที่ห้ามฉีด

2 Likes

ฉีดเพื่ออะไร ? ตอนออกดอกข้าวโพดต้องการมากที่สุดคือน้ำ อย่าให้ขาดน้ำ การติดเมล็ดจะฟันหลอ ส่วนฝักจะใหญ่เล็กขึ้นกับพันธุ์ที่ปลูก

2 Likes