ลูกมะม่วงให้ลูกดก

ลูกมะม่วงให้ลูกดก

หลักๆต้องเร่งให้แตกใบอ่อนเสมอกันครับ หลังแต่งกิ่งผมใส่สูตรเสมอ 16-16-16

1 Like

ช่วงสร้างตาดอก ให้ใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมตาดอก สูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 และให้น้ำอย่างต่อเนื่อง ยิ่งมีดอกเยอะจะได้ผสมกันได้เยอะ