ทำยังไงให้มะม่วงลูกอ้วนแล้วสวย

ทำยังไงให้มะม่วงลูกอ้วนแล้วสวย

มะม่วงลูกอ้วนแล้วสวย
1.สวยต้องบริหารจัดการศัตรูพืชที่ดีถูกต้องและเหมาะสม เน้นเพี้ยไฟ และแอนแทรคโนส ตั้งแต่เริ่มแทงดอกจนถึง ติดผลเท่าหัวแม่มือ และห่อผลที่อายุ60 วัน
การปฏิบัติดูแลรักษาดอกและผลมะม่วง
1 )ระยะช่อยืด หลังมะม่วงแทงช่อแล้วจะพัฒนายืดยาวสุดภายใน 14-21 วัน ในช่วงนี้ควรระวัง แมลงที่สำคัญ ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น และราแอนแทรคโนส จะเข้าทำลายช่อดอกอ่อน อาจทำให้ช่อแห้งไม่ติดผล ควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลง 1-2 ครั้ง ขณะเดียวกันก็ควรผสมแคลเซี่ยมและโบรอนฉีดพ่นไปพร้อมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชคราวเดียวกันเลย
2) ระยะดอกบาน
ดอกมะม่วงจะบานจากโคนช่อใช้เวลา 22-26 วัน.ในระยะนี้ควรงดพ่นสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้แมลงเข้ามาผสมเกสร กรณีแมลงผึ้ง ชันโรง หรือแมลงวันมีน้อยอาจต้องหารังผึ้ง หรือชันโรงมาตั้งเพื่อช่วยผสมเกสร
3) ระยะผลอ่อน-ผลแก่
3.1) ให้ปุ๋ยขยายขนาด หลังมะม่วงผสมสมบูรณ์แล้วดอกเริ่มร่วง ผลอ่อนเริ่มขยายขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพด ให้ใส่ปุ๋ยขยายขนาด สูตร 16-16-16 ทางดิน หรือพ่นทางใบ 20-20-20 ทุกๆ 15 วัน 3 ครั้ง
3.2) ให้น้ำสม่ำเสมอค่อยๆเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการทำให้ผลขยาย
3.3) ทำการปลิดผลด้อยคุณภาพออกจำหน่ายเป็นมะม่วงยำหรือมะม่วงน้ำปลาหวาน ในระยะ 60 วัน ขณะเดียวกันก็ทำการห่อผลไปเลย
3.4)การห่อผลควรทำในช่วงนี้60วันหลังดอกบาน ห่อผลมะม่วงที่มีคุณภาพดี โดยชุบยาป้องกันกำจัดโรคราแอนแทรคโนส และ เพลี้ยแป้ง ให้แห้งก่อนแล้วจึงทำการห่อผล
3.5)หลังจากทำการห่อผลเสร็จแล้วประมาณ 70 วัน ก็เริ่มให้ปุ๋ยพัฒนาคุณภาพผล สูตร 13-13-21+ 2 Mg หากไม่สะดวกจะใช้วิธีพ่นด้วย 0-0-60 ทุก10 วัน ประมาณ 2 ครั้ง
3.6) การเก็บเกี่ยว มะม่วงที่มีคุณภาพ อายุจากดอกบาน –ผลแก่ 90-110 วันยกเว้นมะม่วงสำหรับรับประทานดิบ ตามที่ผู้บริโภคหรือตลาดต้องการดังดัชนีเก็บเกี่ยวมะม่วง
แทงช่อก่อนบาน


ผลอ่อนหัวแม่เมือ

ห่อผล

มะม่วงแก่
![DSCN6541|666x500]
(upload://4AMjAhtuoFfPwfLu0zoXyxvaCfB.jpeg)
ดัชนีมะม่วงแก่

1 Like