โรคของพริกมีอะไรบ้าง

โรคของพริกมีอะไรบ้าง

หลักๆที่เจอบ่อยก็แอนแทรกโนสเลย คนเรียกกันโรคกุ้งแห้ง แถมมีแบ่งเป็นกุ้งแห้งแท้กับเทียมอีก

แอนแทรคโนส ราแป้ง เจอบ่อยอยู่ แล้วก็พวกโรคจากไวรัส

โรคของพริกที่พบบ่อยๆ
๑.สาเหตุจากสิ่งมีชีวิต
๑.๑ สาเหตุจากไวรัส เช่น อาการใบหงิกเหลือง ใบด่าง ใบด่างประ ซึ่งจะพบเป็นประจำ
๑.๒. สาเหตุจากเชื้อรา เช่น
โรคตากบ และ โรคแอนแทรคโนส จะพบเป็นประจำ
โรคราแป้ง และ โรคยอดและดอกเน่า จะระบาดเป็นครั้งคราว
โรคเหี่ยว มี๒ สาเหตุคือ เหี่ยวจากเชื้อรา Sclerotium และเหี่ยวจากเชื้อรา Fusarium พบทั่วไป แต่ไม่รุนแรงมากนัก
๑.๓. สาเหตุจากแบคทีเรีย
โรคใบจุดแบคทีเรีย พบในฤดูฝน ที่มีความชื้นสูง จะพบทั่วๆไป และเริ่มเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ
๑.๔ สาเหตุจากไส้เดือนฝอย โรครากปม
๒. สาเหตุจากสิ่งไม่มีชีวิต
โรคผลแห้งสีน้ำตาล หรือโรคกุ้งแห้งเทียม มีสาเหตุจาก การขาดธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม
โรคเหี่ยว มีสาเหตุจากขาดโบรอน