ปลูกสะตอที่เขื่องในจังหวัดอุบลมีแต่ดอกไม่ติดผลเพราะอะไรครับ

ปลูกสะตอที่เขื่องในจังหวัดอุบลมีแต่ดอกไม่ติดผลเพราะอะไรครับ

1 Like

ประเด็นที่ 1.ใจเย็นๆต้องรอก่อน อาจเป็นการสอนดอก ปีแรกๆ ฮอร์โมนหนุ่มสาวยังมี การเจริญทางด้านลำต้นยังมีสูงกว่า การเจริญทางด้านสืบพันธ์ุ การออกดอกมาในระยะแรกจึงไม่มีโอกาสติดผล เป็นนิมิตรหมายว่าสะตอของเรากำลังจะให้ฝักแล้ว ให้ดำเนินการ
1.ตัดแต่กิงแซมในพุ่ม กิ่งซ้อนทับ กิ่งแห้ง
2.ให้ปุ๋ยบำรุง 16-16-16อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ ต้น ช่วง ปลายฝน ให้ปุ๋ยสะสมตาดอก 9-24-24 อัตรา 2.กิโลกรัม/ต้นให้น้ำจนปุ๋ยละลาย
3.งดการใหน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง
ประเด็นที่ 2. ในช่วงออกดอก อากาศเย็นแห้ง ทำให้เกสรตัวเมียแห้ง ผสมไม่ติด
ลองกลับไปดูซิ มันคืออะไรกันแน่

1 Like

ปลูกนานหรือยังคับ อย่างที่อาจารย์บอกเลย แรกๆฮอร์โมนมันเยอะ ไม่ค่อยติดฝัก

1 Like