เมล่อนดูแลรักษาอย่างไร

เมล่อนดูแลรักษาอย่างไร

3 Likes

ต้องทำไม้ค้างให้ต้นเกาะดีๆครับถ้าปลูกชิด อย่าลืมแต่งกิ่งแขนงด้วย

1.ประมาณ 15วันทำการย้ายกล้า ระยะปลูก 30X60 เซนติเมตร
2.ประมาณ 21สัปดาห์ทำค้างการให้ปุ๋ย
2.1 ครั้งที่ 1 หลังย้ายกล้า 1 สัปดาห์ สูตร 46-0-0
2.2 หลังย้ายกล้า 2 สัปดาห์ สูตร 15-15-15
2.3 หลังย้ายกล้า สัปดาห์ที่ 3 สูตร 15-15-15
2.4 หลังย้ายกล้า สัปดาห์ที่ 4 สูตร 13-13-21
3.การแต่งแขนง ข้อที่1-11 ออกและเก็แขนงที่12-16 ไว้เลี้ยงผล ต้นละ 1 ผลหลังผลได้ลักษณะที่ดีแล้วให้ตัดแขนงอื่นๆต่อไปจนถึงแขนงที่ 25 จขึงปลายยอดออก
4.ศัตรูพืชที่สำคัญได้แก่ เชื้อรา เน่าคอดิน เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนแมลงวันเจาะผล
5.การให้น้ำสม่ำเสมอ อย่าให้แฉะเกิน

1 Like

ช่วงฝนตกนี่ต้องดูแลดีๆ เมล่อนไม่ชอบแฉะๆ