ข้าวใบไหม้ทำอย่างไร

ข้าวใบไหม้ทำอย่างไร

1 Like

คำถามยอดฮิตเลย ขออนุญาตก้อปปี้คำตอบจาก อ.อรพรรณ ครับ

แนวทางการจัดการ
๑. ใช้พันธุ์ต้านทานโรค (ติดต่อที่ กรมการข้าว เพราะจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่เหมาะกับแต่ละแหล่งปลูก)
๒.หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม ๑๕-๒๐ กก. ต่อไร่ และไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป
๓. คลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนปลูก เช่น สารใน กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตรานาโซล เป็นต้น )
๔. ในแหล่งที่เคยมีโรคระบาด พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และกลุ่มรหัส 16.1 (ไตรไซคาโซล) เป็นต้น ในระยะตั้งท้อง

1 Like

เพิ่มเติมครับ ถ้าพบใบไหม้ มากว่า 5% ของพื้นที่ใบ ก็แนะนำให้ใช้สารเคมี ตามคำแนะนำข้างบนครับ

โรคนี้เจอกันบ่อยเลย