ปลูกมะพร้าว บนคันนา (ทำคันนาใหม่) ควรห่างจากพื้นที่ข้างเคียงเท่าไรครับ และควรปลูกพืชอะไรที่พื้นที่ติดกัน โดยไม่มีปัญหากั

ปลูกมะพร้าว บนคันนา (ทำคันนาใหม่) ควรห่างจากพื้นที่ข้างเคียงเท่าไรครับ และควรปลูกพืชอะไรที่พื้นที่ติดกัน โดยไม่มีปัญหากับพื้นที่ข้างเคียง

1 Like

ระยะห่างมะพร้าวน้ำหอม 6 เมตรบนคันนา แล้วคันนาใหม่ใหญ่ขนาดไหนถึงจะปลูกพืชข้างได้ เอาละถ้าจะปลูกไม้ผลคงต้องปลูกทะแยงฟันปลา สับหว่างได้ตามต้องการ ช่วงแรก1-2ยังปลูกไม้ล้มลุก พืชผักต่างๆได้ตามปกติ ประมาณ2.5ปีก็ออกจั่นสอนดอกแล้ว จากนี้แสงจะน้อยลงผักอาจปลูกได้น้อยลง

น่าสนใจดี ได้ขายมะพร้าวช่วงปลูกข้าวด้วย