เพลี้ยไก่แจ้ลำไย แก้ยังไงดี ตัดกิ่งไปทิ้งแล้ว แต่ยังไม่เริ่มพ่นยา แนะนำทีครับ

เพลี้ยไก่แจ้ลำไย แก้ยังไงดี ตัดกิ่งไปทิ้งแล้ว แต่ยังไม่เริ่มพ่นยา แนะนำทีครับ

5 Likes

แลมบ์ดาไซ

ถ้าไม่เยอะใช้ตัดทิ้งดีกว่า ไม่ก่อกับดัก

แลมดาระวังเพลี้ยไฟมาด้วยนะครับ

พวกมดดำด้วย

ถ้าไม่ระบาดเพิ่มก็ตัดทิ้งก็พอ ไม่เปลืองค่ายา

เพลี้ยไก่แจ้ทั้งในลำไย ส้มและทุเรียนตอนนี้ปรับตัวดื้อยา ควรใช้สาร 3-4กลุ่มกลไกการออกฤทธิ์สลับหมุนเวียนใช้สารกลุ่มเดิมซ้ำได้ 2-3ครั้งแต่ไม่เกินรอบ 15วัน สารที่พอมีประสิทธิภาพ
กลุ่ม 2ฟิโพรนิล
กลุ่ม 3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
กลุ่ม 4ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม อิมิดาโคลพริด โคลไทอะนิดิน ซัลฟอกซาฟลอร์
กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
กลุ่ม 16 บูโพรเฟซีน
กลุ่ม 23 สไปโรเตตระแมต
(สารกลุ่ม 15; 16และ 23 ฆ่าระยะตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)

2 Likes